ประกาศ

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

พัฒนาชุมชน เพิ่มพูนผลผลิต เศรษฐกิจพอเพียง เคียงคู่ธรรมชาติ

วิสัยทัศน์ (Vision) องค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา

ระบบเชื่อมโยงประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP ในรูปแบบ RSS

วัดป่าศิลาวาส บ้านดินทรายอ่อน 1000x450
พระครูโชติธรรมคุณ (พะเยาว์ โชติวโร) 1000x450 (1)
วัดชัยสะอาด บ้านดอนเข็มใต้ 1000x450 (1)
วัดโคกก่องบ้านหนองแสง
วัดป่าถ้ำพระภูเก้า(1)
วัดป่าถ้ำพระภูเก้า(2)
วัดป่าถ้ำพระภูเก้า(3)
วัดทุ่งสว่างราษฎร์บำรุง บ้านข่าใหญ่
วัดทิพยาราม บ้านข่าน้อย
วัดดอนเข็มเหนือ บ้านดอนเข็มเหนือ(1)
วัดดอนเข็มเหนือ บ้านดอนเข็มเหนือ(2)
วัดเทพธิดาราม บ้านดอนหัน
วัดสว่างศิลา บ้านนาล้อม(1)
วัดสว่างศิลา บ้านนาล้อม(2)
วัดป่าเทพนิมิต บ้านทรายทอง(1)
วัดป่าเทพนิมิต บ้านทรายทอง(2)
ที่พักสงฆ์วารีสันติธรรม(ป่าช้านาญวน)(1)
ที่พักสงฆ์วารีสันติธรรม(ป่าช้านาญวน)(2)
previous arrow
next arrow
กลุ่มอาชีพผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือ
3
5
12
6
13
7
9
11
10
14
8
previous arrow
next arrow
16
17
18
19
20
previous arrow
next arrow

เว็บไซต์/ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง

แนะนำองค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา

ศาสตร์พระราชาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

โครงการบริหารจัดการน้ำตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เข้าถึงข้อมูลได้ทุกที่ทุกเวลา

หนังสือราชการ สถ.

เพิ่มเติม

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตจังหวัดหนองบัวลำภู

เพิ่มเติม

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ สำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู

เพิ่มเติม

คลังข่าวมหาดไทย

เพิ่มเติม

ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา
เลขที่ 150 หมู่ที่ 3  บ้านข่าใหญ่
ถ.วังหมื่น – สร้างเสี่ยน
ต.หัวนา อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู  39000
โทรศัพท์ 042-315962  โทรสาร. 042-315962
Email: huana.nblp.2020@gmail.com
Website: https://huana-nbp.go.th

Total views

0 1 1 7 5 6
Views Today : 30
Views Yesterday : 11
Views This Month : 180
Views This Year : 7710
Total views : 7711

Facebook

Facebook Pagelike Widget

RSS Feed