งาน อปพร. กองทุนสวัสดิการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) มอบเงินสงเคราะห์ศพ สมาชิก อปพร. หมู่ที่2 กรณีนายประพาส สง่าศิลป์

Visits: 507