ยินดีต้อนรับคณะผู้บริหารและพนักงาน จาก องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู

ยินดีต้อนรับคณะผู้บริหารและพนักงาน จาก องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู

นำโดย นายประเวช ขันตีกลม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากรร่วมต้อนรับ

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

Visits: 465