โครงการจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ลดโรคไข้เลือดออก

ร่วมงานโครงการจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ลดโรคไข้เลือดออก โดยนายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ ผู้ว่าราขการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2563 ณ ณ เทศบาลตำบลหัวนา อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

Visits: 379