โครงการพัฒนาบุคลากรด้านกีฬาและนันทนาการจังหวัดหนองบัวลำภู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

โครงการพัฒนาบุคลากรด้านกีฬาและนันทนาการจังหวัดหนองบัวลำภู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ระหว่าง19-20 สิงหาคม2563
ณ โรงแรมภูฟ้ารีสอร์ท อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู

 

 

 

Visits: 324