องค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา ตรวจเวรตามโครงการจุดตรวจจุดบริการ และได้รับแจ้งเหตุว่ามีเด็กหายและขอติดปิดประกาศตามหาเด็ก ณ จุดตรวจ รายละเอียดตามเอกสารป้ายประกาศ

Visits: 523