อบต.หัวนา มอบเครื่องอุปโภคบริโภค แก่ผู้กักตัว เนื่องจากสถานการณ์โควิด 19 จำนวน 67 ราย และการดำเนินการก่อสร้างศูนย์พักคอย อบต.หัวนา

Visits: 679