ตรวจคัดกรองโควิด 19 ครั้งที่ 2 โรงเรียนบ้านดินทรายอ่อน

เมื่อวันพุธที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 ตรวจคัดกรองโควิด 19 ครั้งที่ 2 จากคำสั่งของนางศิวพร​ ฉั่วสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู​ จากคัตเตอร์​โรงเรียนบ้านดินทรายอ่อน พบเชื้อเพิ่มอีก 2 คน

Visits: 250