ตรวจสภาพเครื่องจักรกลสาธารณภัยและรถบรรทุกน้ำ,รถบรรทุก เพื่อนำข้อมูลมาใช้ประกอบวิธีการรับโอนให้หน่วยงาน

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 เวลา 11.00 น. เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา นำโดยนายธวัชชัย ธัญพิชชา รองปลัด อบต. นายภูชิต คชขันธ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นายมงคลศิลป์ ศรีเมือง นายช่างโยธา และ นายสมพร บุตตะพัด พนักงานขับรถยนต์ ได้เดินทางไป ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 14 อุดรธานี เพื่อตรวจสภาพเครื่องจักรกลสาธารณภัยและรถบรรทุกน้ำ,รถบรรทุก เพื่อนำข้อมูลมาใช้ประกอบวิธีการรับโอนให้หน่วยงาน

Visits: 412