ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลหัวนา เพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการ ประจำปีงบประมาน 2565

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565
นายนนทศักดิ์ สุดจิตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา ประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลหัวนา เพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการ ประจำปีงบประมาน 2565 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา

 

Visits: 357