รพ.สต. หัวนา ร่วมกับองค์การบริการส่วนตำบลหัวนา ออกตรวจ ATK ให้กับคณะผู้บริหารพร้อมพนักงานลูกจ้าง และกลุ่มเสี่ยงชาวบ้านข่าใหญ่ ม3 ตำบลหัวนา อ. เมือง จ. หนองบัวลำภู

ในวันที่ 9 มีนาคม 2565 รพ.สต. หัวนา ร่วมกับองค์การบริการส่วนตำบลหัวนา ออกตรวจ ATK ให้กับคณะผู้บริหารพร้อมพนักงานลูกจ้าง และกลุ่มเสี่ยงชาวบ้านข่าใหญ่ ม3 ตำบลหัวนา อ. เมือง จ. หนองบัวลำภู

 

Visits: 130