รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวนาและเจ้าหน้าที่ อสม.ประจำหมู่บ้าน ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชน หมู่ที่ 2 ,3,12,14 ที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดต่อโควิด-19

วันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา นายนนทศักดิ์ สุดจิตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา มอบหมายให้ นายบุญหนา ฤกษ์ยาม และนางสาวสวรินทร์ สังข์ชัย รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวนาและเจ้าหน้าที่ อสม.ประจำหมู่บ้าน ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชน หมู่ที่ 2 ,3,12,14 ที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดต่อโควิด-19 ในการมีคำสั่งให้กักตัวตนเองเป็นระยะเวลา 14 วันเพื่อเฝ้าดูและสังเกตอาการเนื่องจากไม่สามารถออกไปใช้ชีวิตได้ตามปกติ โดยช่วยเหลือเป็นเครื่องอุปโภค-บริโภค ถุงยังชีพ จำนวน 1 ชุด ภายใต้โครงการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิค 19)

Visits: 356