องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภูสนับสนุนชุดตรวจ ATK

นายนนทศักดิ์ สุดจิตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนชุดตรวจ ATK โดยมีนางศรัณยา สุวรรณพรหม รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นตัวแทนส่งมอบชุดตรวจฯ

Visits: 169