องค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา ขอเชิญท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสระดับชาติ สำหรับบุคลากรในหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา ที่ทำงานให้กับหน่วยงานมาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา ขอเชิญท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสระดับชาติให้คะแนนการบริหารงานภายในองค์กร เพื่อให้คะแนนและให้ข้อมูลแก่ผู้บริหารงานหน่วยงานโดยตรง

📌สำหรับบุคลากรในหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา ที่ทำงานให้กับหน่วยงานมาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี 📌 https://itas.nacc.go.th/go/iit/77vakz…

Visits: 243