ประชุมการตรวจนิเทศงานเพื่อชี้แจงข้อราชการนโยบายสำคัญและแนวทางการปฏิบัติงานให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วันที่ 28 เมษายน 2565 นายนนทศักดิ์ สุดจิตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา พร้อมด้วยผู้บริหาร และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา เข้าร่วมประชุมการตรวจนิเทศงานเพื่อชี้แจงข้อราชการนโยบายสำคัญและแนวทางการปฏิบัติงานให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีนายอนุพันธ์ พานิช ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู และคณะผู้ตรวจฯให้เกียรติ มอบนโยบายในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

Visits: 71