เกิดไฟลามทุ่งบริเวณบ้านนาล้อม หมู่ที่ 7 และ บ้านโนนม่วง ต.หัวนา การดำเนินงานระงับเพลิงในครั้งนี้ เป็นไปแบบเชิงบูรณาการ ระหว่าง อบต.หัวนา และ อบต.บ้านพร้าว อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู

วันที่ 24 ก.พ.2565 เวลาประมาณ 14.00 น. เกิดไฟลามทุ่งบริเวณบ้านนาล้อม หมู่ที่ 7 และ บ้านโนนม่วง ต.หัวนา การดำเนินงานระงับเพลิงในครั้งนี้ เป็นไปแบบเชิงบูรณาการ ระหว่าง อบต.หัวนา และ อบต.บ้านพร้าว อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู และขอขอบคุณ คณะผู้บริหาร และทีมงาน ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.บ้านพร้าว มา ณ. โอกาสนี้ด้วย

Visits: 146