ประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี 2565

ในวันที่ 1 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา พร้อมด้วยผู้ช่วยผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานจ้าง ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา

 

Visits: 100