กิจกรรมกีฬาประเพณีนักเรียนสัมพันธ์ชุมชนขึ้น ณ โรงเรียนบ้านดินทรายอ่อน

วันที่ 2 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนบ้านดินทรายอ่อนร่วมกับประชาชน บ้านดินทรายอ่อนเหนือ บ้านดินทรายอ่อนใต้และบ้านทรายทอง ได้จัดกิจกรรมกีฬาประเพณีนักเรียนสัมพันธ์ชุมชนขึ้น ณ โรงเรียนบ้านดินทรายอ่อน โดยมี นายประยูร​ อรัญรุท นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู​ เป็นประธานในพิธีเปิดงานกีฬาประเพณีในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนจาก องค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา โดย นายนนทศักดิ์ สุดจิตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวนาพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการพนักงานทุกคนและกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลหัวนา เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาประเพณีในครั้งนี้

Visits: 899