องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภูอนุเคราะห์เครื่องจักรกลพร้อมเจ้าหน้าที่เจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร

            วันอังคารที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 นายนนทศักดิ์ สุดจิตร นายกองค์การบริหารตำบลหัวนา มอบหมายให้ กองช่างและสำนักปลัด อบต.หัวนา ประสานงานขอความอนุเคราะห์เครื่องจักรกลพร้อมเจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู เจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร ณ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบลหัวนา อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู
ขอขอบคุณ ท่าน สจ. ธนโชติ อินทร์อุ่นโชติ สจ.เขตตำบลหัวนาและขอบคุณ ดร.วุฒิพงษ์ ศิริสถิต นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู ที่ให้ความอนุเคราะห์มา ณ โอกาสนี้

Visits: 210