ประชุมการจัดทำระบบแอพพลิเคชั่น Smart Kids เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ ครู ผู้ปกครองเด็กนักเรียน สามารถตรวจสอบกิจกรรมในแต่ละวันให้ผู้ปกครองทราบได้ทันที

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 เวลา 09.00 น. ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแสงนาล้อม นายนนทศักดิ์ สุดจิตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา ได้มอบหมายให้นายบุญหนา ฤกษ์ยาม รองนายก อบต. และ นางสาว สวรินทร์ สังข์ชัย รองนายก อบต. พร้อมด้วย นายธวัชชัย ธัญพิชชา รองปลัด อบต. (รก.ผอ.กองการศึกษาฯ) นางทองใบ ประจันตะเสน, นางฉลาด สาหล้า ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ) นางรัตน์ดา โพศรี ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ) และ นางสาวอัมพะวัน ดวงมณี ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ และ ผู้ปกครองเด็กนักเรียน ร่วมประชุมการจัดทำระบบแอพพลิเคชั่น Smart Kids เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ ครู ผู้ปกครองเด็กนักเรียน สามารถตรวจสอบกิจกรรมในแต่ละวันให้ผู้ปกครองทราบได้ทันที

Visits: 338