สำรวจผู้ขอรับความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม ม.12

วันที่ 30 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. ทาง อบต.หัวนา ได้รับมอบหมายจาก นายนนทศักดิ์ สุดจิตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา นำโดย นางสาว สวรินทร์ สังข์ชัย รองนายก และนางสาว อลิสา บุญพัก นักพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยผู้นำชุมชน ม.12 ได้ออกสำรวจผู้ขอรับความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม ม.12 ครอบครัวนาย คำพอง นะพะวาน

Visits: 111