พิธีเปิดโครงการตั้งจุดตรวจจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ 2565 

วันที่ 11 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. พิธีเปิดโครงการตั้งจุดตรวจจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ 2565 โดย นายนนทศักดิ์ สุดจิตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา พร้อมด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา กำนันผู้ใหญ่บ้าน ฝ่ายปกครอง พร้อมด้วย อปพร. เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการสัญจร

Visits: 99