กิจการสภาประชุมสภาองค์กรการบริหารส่วนตำบลหัวนาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565

วันที่31 มีนาคม 2565 กิจการสภาประชุมสภาองค์กรการบริหารส่วนตำบลหัวนาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่1ประจำปี 2565
โดย นายนิติเทพ บุญอุ้ม ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา พร้อมด้วยรองประธานฯ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา คณะผู้บริหาร โดย นายนนทศักดิ์ สุดจิตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา นางสาวสวรินทร์ สังข์ชัย รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา นายบุญรื่น มาลา เลขานุการนายกฯ นายสมเกียรติ มุขธระโกษา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา พร้อมข้าราชการ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา

Visits: 147