ประชุมคณะกรรมติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2564 และกำหนดแนวทางการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่ 24 ก.พ.2565 นายนนทศักดิ์ สุดจิตร นายก อบต.หัวนา พร้อมคณะฯ ร่วม ประชุมคณะกรรมติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2564 และกำหนดแนวทางการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2565

Visits: 110