พิธีการประเมินผลงานดีเด่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน (แหนบทองคำ) ประจำปี ๒๕๖๕ 

พิธีการประเมินผลงานดีเด่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน (แหนบทองคำ) ประจำปี ๒๕๖๕ นำโดย นายเสียงชัย แก้วพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดวลำภู เป็นประธานพิธี นายประยูร อรัญรูท นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู และนายนนทศักดิ์ สุดจิตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา และคณะฯ เป็นเจ้าภาพต้องรับณ วัดป่าศิลาวาส บ้านดินทรายอ่อน หมู่ที่ ๑๒ ตำบลหัวนา อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

Visits: 177