วันที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2565 นายเวียงชัย แก้วพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม ณ จุดตรวจให้บริการประชาชนป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2565 บ้านดินทรายอ่อน หมู่ที่ 12 ตำบลหัวนา

วันที่ 14 เมษายน พ.ศ.2565 นายเวียงชัย แก้วพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม ณ จุดตรวจให้บริการประชาชนป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.2565 บ้านดินทรายอ่อน หมู่ที่ 12 ตำบลหัวนา อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู โดยมีนายนนทศักดิ์ สุดจิตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวนาพร้อมคณะผู้บริหารท้องถิ่น,พนักงานส่วนตำบล,ฝ่ายปกครองและ อปพร.ตำบลหัวนาให้การต้อนรับและรายงานสถานการณ์ให้ทราบ

 

Visits: 326