โครงการกิจกรรมจิตอาสา big cleaning day ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา เพื่อร่วมกันทำความสะอาด ตัดแต่งกิ่งไม้สองข้างทาง และปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงาม

วันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา นำโดยนายบุญหนา ฤกษ์ยาม นางสาวสวรินทร์ สังข์ชัย รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา พร้อมด้วยนายนิติเทพ บุญอุ้ม ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง เข้าร่วมโครงการกิจกรรมจิตอาสา big cleaning day ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา เพื่อร่วมกันทำความสะอาด ตัดแต่งกิ่งไม้สองข้างทาง และปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงาม

 

Visits: 190