นายนนทศักดิ์ สุดจิตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา และนายสมเกียรติ มุขธระโกษา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพช่วยเหลือราษฎร บ้านดอนหัน หมู่ที่ 10 ที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดต่อโควิด-19

วันพุธที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 นายนนทศักดิ์ สุดจิตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา และนายสมเกียรติ มุขธระโกษา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพช่วยเหลือราษฎร บ้านดอนหัน หมู่ที่ 10 ที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดต่อโควิด-19 เนื่องจากไม่สามารถออกไปใช้ชีวิตได้ตามปกติ โดยช่วยเหลือเป็นเครื่องอุปโภค-บริโภค ถุงยังชีพ  ภายใต้โครงการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิค 19)

Visits: 158