กิจกรรมประกาศเจตนารมย์ต่อต้านการทุจริต ในวันที่ 1 มีนาคม 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา โดยการนำของนายนนทศักดิ์ สุดจิตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา พร้อมผู้ช่วยผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานจ้าง ร่วมกิจกรรมประกาศเจตนารมย์ต่อต้านการทุจริต ในวันที่ 1 มีนาคม 2565

 

Visits: 109