ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อเพิ่มเติมแผนฯ ปี พ.ศ 2565

วันที่ 2 มี.ค. 2565 เวลา 10.30 น. ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อเพิ่มเติมแผนฯ ปี พ.ศ 2565

 

Visits: 117