วางท่อระบายน้ำเพื่อทำการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้านทรายทอง

วันที่ 2 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น. นายนนทศักดิ์ สุดจิตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา ประธานสภา สมาชิกสภา ม. 12,16 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา พร้อมด้วย นายวสันต์ สิงขรณ์ ผู้อำนวยการกองช่าง นายมงคลศิลป์ ศรีเมือง นายช่างโยธา กรรมการหมู่บ้าน ม.16 ร่วมแรงร่วมใจวางท่อระบายน้ำเพื่อทำการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้านทรายทอง

Visits: 38