ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู และผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา ร่วมให้กำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ตรวจโควิต19 ณ โรงเรียนบ้านดินทรายอ่อน

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมกับนายนนทศักดิ์ สุดจิตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา พร้อมด้วย รองนายกองค์การบริหาร่วนตำบลหัวนา ผู้นำชุมชนตำบลหัวนา ให้กำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ตรวจโควิต19 ณ โรงเรียนบ้านดินทรายอ่อน ตำบลหัวนา อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

Visits: 460