งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนหัน-บุงบก ตำบลหัวนา อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

วันที่ 14 มิถุนายน 2565 เวลา 13.15 น. นายนนทศักดิ์ สุดจิตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา พร้อม นายวสันต์ สิงขรณ์ ผู้อำนวยการกองช่าง ออกตรวจความเรียบร้อย งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนหัน-บุงบก ตำบลหัวนา อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

 

Visits: 73