สำรวจ กลุ่มเปราะบาง ม.2 ม.3 ม.15 เพื่อดำเนินการส่งเรื่องให้สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดหนองบัวลำภู

วันที่15 มีนาคม 2565 ได้รับมอบหมายจาก นายนนทศักดิ์ สุดจิตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา นำโดย นางสาวสวรินทร์ สังข์ชัย รองนายก และนางสาว อาลิสา บุญพัก นักพัฒนาชุมชน ได้ออกสำรวจ กลุ่มเปราะบาง ม.2 ม.3 ม.15 เพื่อดำเนินการส่งเรื่องให้สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดหนองบัวลำภูพิจารณาให้ความช่วยเหลือต่อไป

Visits: 136