สำรวจข้อมูลกลุ่มเปราะบาง ม. 7, ม.8 , ม.14 ตามโครงการบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน ในพื้นที่ตำบลหัวนา อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

วันที่ 17 มีนาคม 2565
นายนนทศักดิ์ สุดจิตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา มอบหมายให้ นายบุญหนา ฤกษ์ยาม นางสาวสวรินทร์ สังข์ชัย รองนายกฯ และนางสาวอาริสสา บุญพัก นักพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา ได้ออกสำรวจข้อมูลกลุ่มเปราะบาง ม. 7, ม.8 , ม.14 ตามโครงการบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน ในพื้นที่ตำบลหัวนา อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู เพื่อดำเนินการส่งเรื่องให้สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดหนองบัวลำภู พิจารณาให้ความช่วยเหลือต่อไป

 

Visits: 151