ตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนเข็มเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ในวันเปิดเรียนวันแรกของศูนย์พัฒนาเด็ก

วันที่​ 17 พฤษภาคม​ 2565​ นำโดย​ นายนนทศักดิ์​ สุดจิตร​ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา​ พร้อมด้วย นางสาวอัญรินทร์ ภมรพงษ์วัฒน์ ผู้อำนวยการกองคลัง (รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) ได้ออกตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนเข็มเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ในวันเปิดเรียนวันแรกของศูนย์พัฒนาเด็ก และได้ซักถามถึงปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อหาแนวทางแก้ไข ต่อไป

Visits: 202