สำรวจข้อมูลกลุ่มเปราะบาง ม. 6 ม.12 ม.16ตามโครงการบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน ในพื้นที่ตำบลหัวนา อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

วันที่ 18 มีนาคม 2565
นายนนทศักดิ์ สุดจิตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา มอบหมายให้ นางสาวสวรินทร์ สังข์ชัย รองนายกฯ และนางสาวอาริสสา บุญพัก นักพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวนาได้ออกสำรวจข้อมูลกลุ่มเปราะบาง ม. 6 ม.12 ม.16ตามโครงการบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน ในพื้นที่ตำบลหัวนา อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู เพื่อดำเนินการส่งเรื่องให้สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดหนองบัวลำภู พิจารณาให้ความช่วยเหลือต่อไป

 

Visits: 347