ร่วมลงนามบัญทึกข้อตกลงโครงการบริหารจัดการขยะอันตรายและขยะทั่วไป ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งจังหวัดหนองบัวลำภูร่วมกันใน ปีงบประมาณ 2565

วันที่ 20 เมษายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา โดย นายนนทศักดิ์ สุดจิตร ร่วมลงนามบัญทึกข้อตกลงโครงการบริหารจัดการขยะอันตรายและขยะทั่วไป ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งจังหวัดหนองบัวลำภูร่วมกันใน ปีงบประมาณ 2565 โดยมีท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู และทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมเป็นสักขีพยาน

 

 

 

Visits: 377