กิจกรรมจิตอาสาทำดีด้วยหัวใจ ณ วัดป่าศิลาวาสและออกเยี่ยมชม บ้านดินทรายอ่อนหมู่ 12

วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 นายประยูร อรัญรุท นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู พร้อมด้วยนายพิทักษ์ สุภา พัฒนาการอำเภอเมืองหนองบัวลำภู​ พร้อมคณะ ร่วมกับ นายนนทศักดิ์ สุดจิตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา นายกเทศมนตรีตำบลหัวนา นายวิเชียร แสงจันดา กำนัน ตำบลหัวนากิจกรรมจิตอาสาทำดีด้วยหัวใจ ณ วัดป่าศิลาวาสและออกเยี่ยมชม บ้านดินทรายอ่อนหมู่ 12 โดยมี นายดำรง มาลา ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 12 ให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชม

Visits: 280