พิธีเปิดศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนระดับอำเภอ ตามโครงการสางเสริมการขับเคลื่อนการดำเนินงานผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนและมอบพันธุ์กล้าไม้ให้กับท่านนายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู

วันที่22 มีนาคม2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา นำโดย นายนนทศักดิ์ สุดจิตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา ได้เข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนระดับอำเภอ ตามโครงการสางเสริมการขับเคลื่อนการดำเนินงานผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนและมอบพันธุ์กล้าไม้ให้กับท่านนายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู

 

Visits: 444