ออกเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านหนองแสงนาล้อม เพื่อรับทราบปัญหาความต้องการของครูและเด็กนักเรียน พร้อมให้กำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่

เมื่อวันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2565 เวลา 11.00 น. นายนนทศักดิ์ สุดจิตร นายกอบต.หัวนา พร้อมด้วย นางสาวอัญรินทร์ ภมรพงศ์วัฒน์ ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาการผู้อำนวยการกองการศึกษา ได้ออกเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านหนองแสงนาล้อม เพื่อรับทราบปัญหาความต้องการของครูและเด็กนักเรียน พร้อมให้กำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ และได้เน้นย้ำถึงมาตรการการป้องกันโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ให้ครูผู้ดูแลเด็กได้ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

Visits: 130