สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู ลงพื้นที่ในเขต อบต.หัวนา เพื่อจัดเก็บข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ในวันที่ 29 มีนาคม 2565

สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู ลงพื้นที่ในเขต อบต.หัวนา เพื่อจัดเก็บข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ในวันที่ 29 มีนาคม 2565

 

Visits: 544