ประชุมคณะกรรมการประสานงานศูนย์ฯ เพื่อเตรียมการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565

วันที่ 29 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายนนทศักดิ์ สุดจิตร ผู้อำนวยการศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) องค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา ประชุมคณะกรรมการประสานงานศูนย์ฯ เพื่อเตรียมการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565

Visits: 144