ประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้ความเห็นชอบร่างแผนปี 2565

วันที่ 2 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น. ประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้ความเห็นชอบร่างแผนปี 2565 นำโดย นายบุญหนา กฤษ์ยาม และ น.ส.สวรินทร์ สังข์ชัย รองนายกฯ อบต.หัวนา เป็นประธาน ฯ โดยได้รับมอบหมายจากท่านนนทศักดิ์ สุดจิตร นายก อบต.หัวนา

Visits: 582