มอบถุงยังชีพผู้กับตัว covid-19 กลุ่มเสี่ยงสูง ณ โรงเรียนบ้านดินทรายอ่อน ตำบลหัวนา อำเภอเมืองหนองบัวลำภู

ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 ทางองค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา นำโดย นายนนทศักดิ์ สุดจิตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ มอบถุงยังชีพผู้กับตัว covid-19 กลุ่มเสี่ยงสูง จำนวน 27 ราย ณ โรงเรียนบ้านดินทรายอ่อน ตำบลหัวนา อำเภอเมืองหนองบัวลำภู

Visits: 177