มอบเครื่องอุปโภค-บริโภค ผู้ประสบปัญหาทางสังคม บ้านดอนเข็มใต้ ม.15 ตำบลหัวนา

วันศุกร์ ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 นายนนทศักดิ์ สุดจิตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา มอบหมายให้ นายบุญหนา ฤกษ์ยามและนางสาวสวรินทร์ สังข์ชัย รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา พร้อมด้วย นายสมศักดิ์ สังข์ชัย ส.อบต.ม.15 มอบเครื่องอุปโภค-บริโภค ให้นางหนูถิ่น ชนะภูมิ บ้านดอนเข็มใต้ ม.15 ตำบลหัวนา ซึ่งเป็นผู้ประสบปัญหาทางสังคม

Visits: 245