พิธีสรงนำ้พระเนื่องในวันสงกรานต์และรดน้ำดำหัวขอพรเนื่องในวันปีใหม่ไทย

วันที่12 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น องค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา นำโดย นายนนทศักดิ์ สุดจิตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา พร้อมด้วยพนักงานลูกจ้าง ทำพิธีสรงนำ้พระเนื่องในวันสงกรานต์และรดน้ำดำหัวขอพรเนื่องในวันปีใหม่ไทย

Visits: 80