สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู ได้กำหนดลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ 2565

สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู ได้กำหนดลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ 2565 ในวันพฤหัสบดี ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องประชุม อบต.หัวนา

Visits: 189