กองช่าง อบต.หัวนา ได้ดำเนินการออกดำเนินการสำรวจและซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่บ้านดอนเข็ม หมู่ที่ 2ชำรุด

วันศุกร์ ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 นายนนทศักดิ์ สุดจิตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา ได้รับแจ้งการร้องทุกข์เรื่องไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้านชำรุด จึงมอบหมายให้ กองช่าง อบต.หัวนา ได้ดำเนินการออกดำเนินการสำรวจและซ่อมแซมเพื่อบรรเทา ความเดือดร้อนของประชาชนในหมู่บ้านดอนเข็ม หมู่ที่ 2 บ้านพรสัมฤทธิ์ หมู่ที่ 4 และบ้านดินทรายอ่อนใต้ หมู่ที่ 6 ตำบลหัวนา อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

 

 

Visits: 249