โครงการเข้าวัดปฎิบัติธรรมวันธรรมสวนะ โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร ทำวัตรสวดมนต์ สมาทานศีล ฟังพระธรรมเทศนา เจริญจิตภาวนา บำเพ็ญสาธารณประโยชน์

วันที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๗.๐๐ น.
โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร ทำวัตรสวดมนต์ สมาทานศีล ฟังพระธรรมเทศนา เจริญจิตภาวนา บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ในโครงการเข้าวัดปฎิบัติธรรมวันธรรมสวนะ ซึ่งตรงกับ วันอังคารที่ (ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 7 ปีขาล) เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนได้ใกล้ชิดพระพุทธศาสนา ได้พบพระภิกษุสงฆ์รับฟังและน้อมนําหลักธรรมคําสอน มากล่อมเกลาจิตใจ และนํามาปรับใช้ในการดํารงชีวิต และฟื้นฟูประเพณีเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ ให้กลับคืนสู่สังคมไทย นำพาไปสู่ความสงบสุขแก่ตนเอง และสังคม
ในการนี้ นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วม และนายนนทศักดิ์ สุดจิตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวนาพร้อมด้วยบุคลากร ปฏิบัติศาสนพิธีฯ ณ วัดป่าศิลาวาส ชุมชนคุณธรรมบ้านดินทรายอ่อน ตำบลหัวนา อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู

Visits: 403